5 december… Internationale Vrijwilligersdag
Zonder alle vrijwilligers zou de Ouderraad niets zijn.

Denk maar aan de Helpende Handen, de mensen die helpen bij de schoolstraat, de ouders die helpen bij activiteiten, de ouders die deel uitmaken van een werkgroep, de leden van de Ouderraad, … kortom iedereen die helpt om de werking van de Ouderraad draaiende te houden.

Dus BEDANKT voor jullie inzet, tijd en enthousiasme!

Zonder jullie waren we nergens!

Categories:

Comments are closed