De laatste berichten vanuit de Pontstraat 18

Volg onze berichten 

Beste ouders,Zoals jullie konden lezen in Focus van oktober laat de school voorlopig nog geen (groot)ouders toe.De geldende maatregelen zorgen er dan ook voor dat we “ontbijt-je-fit” jammer genoeg moeten uitstellen.We bekijken wanneer dit wel nog zou kunnen en houden jullie op de hoogte van zodra […]
Morgenochtend ontvangt mevrouw de directeur nog een attentie vanuit de ouderraad (de levering was een beetje vertraagd) voor alle medewerkers van de school.
Natuurlijk zijn we, vanuit de Ouderraad, deze dag niet vergeten.De medewerkers van de school konden genieten van een overheerlijk ontbijt dankzij onze helpende handen, de organisator vanuit de Ouderraad maar zeker ook dankzij de sponsors van deze activiteit.Enerzijds de ouders van kinderen op onze school die […]

Nieuwsbrief Ouderraad BSP

Blijft op de hoogte van wat er allemaal gebeurd op de Pontstraat 18.

Komende evenementen

(Sch)ouder aan (sch)ouder

Wie zijn we?

We zijn een dertigtal ouders van leerlingen van de Basisschool die zich actief inzetten voor de school, de ouders en de leerlingen, en die samen de Ouderraad vormen.

Het bestuur van de Ouderraad bestaat uit: Patrick Van den Steene (voorzitter), Annelies Gilbos (ondervoorzitter), Eva Moereels (secretaris) en Kurt Van Damme (penningmeester).

Wat doen we?

Organiseren

We organiseren zelf of samen met de school een reeks activiteiten waarvan de opbrengst de school, de ouders en/of de leerlingen rechtstreeks ten goede komt.

Communicatie

We ondersteunen actief de communicatie van de school met de ouders, en vullen ze aan met een eigen periodieke of ad hoc communicatie aan de ouders in verband met specifieke punten die voor de ouders en de leerlingen van bijzonder belang zijn.

Adviseren

We geven schriftelijke adviezen of informele feedback aan de Directie, het Schoolbestuur of de Schoolraad in verband met decretaal bepaalde aangelegenheden (bv. algemene organisatie van de school, doorlichtingen, schoolreglement, studieaanbod, lessenrooster, klassamenstelling, leerlingenbegeleiding, gelijke kansen, verkeersveiligheid, infastructuurwerken, naschoolse opvang, schoolmaaltijden, buitenschoolse of parascolaire activiteiten, financiële bijdragen van de ouders…).

Klasvertegenwoordigers

We houden via de klasvertegenwoordigers de vinger aan de pols van wat er op micro-niveau in de klassen leeft bij leerkrachten, leerlingen en ouders.

Ons engagement

We schrijven ons maximaal in het pedagogische project van de school in, en willen dit actief op het terrein mee helpen realiseren.

We willen de nieuwe Directie actief ondersteunen door een wederzijdse, open en constructieve dialoog.

We zijn steeds respectvol in onze communicatie.

We formuleren alleen positieve aanbevelingen, zelfs als we het niet eens zijn met genomen of voorgenomen beslissingen.

We willen de band met de leerkrachten aanhalen.

We werken actief mee aan een echt inclusieve school, met verhoogde aandacht voor de participatie van ouders met een andere socio-culturele achtergrond.

We zetten actief in op het thema verkeersveiligheid.

Lid worden? Helpende hand?

Lid worden?

Wens je op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen de school? Wens je deel uit te maken van de Ouderraad? Heb je zin om je steentje bij te dragen aan één van onze vele activiteiten?

Neem even contact op met ons bestuur. Zij zullen u met open armen ontvangen en alles even toelichten.

Helpende hand?

Wil je gerust komen helpen op één van de vele activiteiten?

Schrijf u dan in als helpende hand: de ouderraad neemt contact op met de helpende handen bij activiteiten waar uiteraard vele handen nodig zijn.

Klasvertegenwoordigers

Hier vindt u de lijst met de klasvertegenwoordigers van het schooljaar 2021 – 2022. Deze lijst is opgedeeld per klas.

Schoolstraat

De Schoolstraat is actief elke woensdag op schooldagen.
In de ochtend vanaf 08u00 tot 08u45.
Op de middag van 11u50 tot 12u20.


Erfstatuut Pontstraat: Stad Aalst koos er niet voor om de straten af te sluiten voor auto’s en vrachtwagens, maar wel om de straten een ‘erfstatuut’ toe te kennen. Dit geeft meer ruimte aan voetgangers.

Concreet wil dit zeggen:
* Snelheid is beperkt tot 20 km/u
* Parkeren kan enkel in de daarvoor voorziene vakken. Er wordt meer gecontroleerd op foutparkeren.
* Voetgangers hebben voorrang, let op voor kinderen! 
* Voetgangers mogen de volledige breedte van de weg gebruiken. Zo kan er fysieke afstand worden gehouden wanneer je gaat winkelen of naar school gaat. 
* Voetgangers mogen het verkeer niet belemmeren en laten auto’s passeren


Meer info bij de stad Aalst.

Voorbije evenementen

Wat geweest is, is geweest. Hier kan u nog even nagenieten

Helaas zijn er twee activiteiten die niet kunnen doorgaan omwille van Corona:

Op 1 september kan de koffiestop niet doorgaan… dit kan niet corona-proof georganiseerd worden.

Op vrijdag 4 september kunnen we de ouders ook geen drankje aanbieden na de info-avond aangezien dit ook niet corona-proof kan georganiseerd worden.

Neem contact op

U kan de ouderraad steeds contacteren via onderstaande kanalen:

Pontstraat 18

9300 Aalst

Contactformulier

    Onze sponsors

    Elke bijdrage kan het verschil maken.

    Ouderraad Basisschool Pontstraat