De laatste berichten vanuit de Pontstraat 18

Volg onze berichten

1e en 2e leerjaar: voor het plaatsen van de fietsen morgen: er zijn met linten 4 vakken gemaakt op de speelplaats. Leerlingen van 1A zetten hun fiets in de hoek, het vak ernaast is voor 2A, dan 1B en 2B.
Minister Weyts en de onderwijspartners hebben donderdag 7/1/2021 een aantal belissingen genomen. U kan deze lezen via de volgende linkhttps://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-krokusvakantie-meerdaagse-uitstappen-mondmaskerplicht-thuiswerken Of de krokusvakantie “verlengd” wordt met een week afstandsonderwijs wordt ten laatste beslist tegen 22 januari.Meerdaagse uitstappen zijn verboden tot en met de paasvakantie.Er is een […]
5 december… Internationale VrijwilligersdagZonder alle vrijwilligers zou de Ouderraad niets zijn. Denk maar aan de Helpende Handen, de mensen die helpen bij de schoolstraat, de ouders die helpen bij activiteiten, de ouders die deel uitmaken van een werkgroep, de leden van de Ouderraad, … kortom iedereen […]

Nieuwsbrief Ouderraad BSP

Blijft op de hoogte van wat er allemaal gebeurd op de Pontstraat 18.

Komende evenementen

Load More

(Sch)ouder aan (sch)ouder

Wie zijn we?

We zijn een dertigtal ouders van leerlingen van de Basisschool die zich actief inzetten voor de school, de ouders en de leerlingen, en die samen de Ouderraad vormen.

Het bestuur van de Ouderraad bestaat uit: Patrick Van den Steene (voorzitter), Annelies Gilbos (ondervoorzitter), Eva Moereels (secretaris) en Kurt Van Damme (penningmeester).

Wat doen we?

Organiseren

We organiseren zelf of samen met de school een reeks activiteiten waarvan de opbrengst de school, de ouders en/of de leerlingen rechtstreeks ten goede komt.

Communicatie

We ondersteunen actief de communicatie van de school met de ouders, en vullen ze aan met een eigen periodieke of ad hoc communicatie aan de ouders in verband met specifieke punten die voor de ouders en de leerlingen van bijzonder belang zijn.

Adviseren

We geven schriftelijke adviezen of informele feedback aan de Directie, het Schoolbestuur of de Schoolraad in verband met decretaal bepaalde aangelegenheden (bv. algemene organisatie van de school, doorlichtingen, schoolreglement, studieaanbod, lessenrooster, klassamenstelling, leerlingenbegeleiding, gelijke kansen, verkeersveiligheid, infastructuurwerken, naschoolse opvang, schoolmaaltijden, buitenschoolse of parascolaire activiteiten, financiële bijdragen van de ouders…).

Klasvertegenwoordigers

We houden via de klasvertegenwoordigers de vinger aan de pols van wat er op micro-niveau in de klassen leeft bij leerkrachten, leerlingen en ouders.

Ons engagement

We schrijven ons maximaal in het pedagogische project van de school in, en willen dit actief op het terrein mee helpen realiseren.

We willen de nieuwe Directie actief ondersteunen door een wederzijdse, open en constructieve dialoog.

We zijn steeds respectvol in onze communicatie.

We formuleren alleen positieve aanbevelingen, zelfs als we het niet eens zijn met genomen of voorgenomen beslissingen.

We willen de band met de leerkrachten aanhalen.

We werken actief mee aan een echt inclusieve school, met verhoogde aandacht voor de participatie van ouders met een andere socio-culturele achtergrond.

We zetten actief in op het thema verkeersveiligheid.

Lid worden? Helpende hand?

Lid worden?

Wenst u mede op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen de school? Wenst u te zetelen in de Ouderraad? Of heeft u zin om een steentje bij te dragen bij één van onze vele activiteiten?

Neem even contact op met ons bestuur. Zij zullen u met open armen ontvangen en alles even toelichten.

Helpende hand?

Geen zin om full-time lid te worden van de Ouderraad? Maar u wil gerust komen helpen op één van de vele activiteiten?

Schrijf u dan in als helpende hand: de ouderraad neemt contact op met de helpende handen bij activiteiten waar uiteraard vele handen nodig zijn.

Klasvertegenwoordigers

Hier vindt u de lijst met de klasvertegenwoordigers van het schooljaar 2020 – 2021. Deze lijst is opgedeeld per klas.

Schoolstraat

De Schoolstraat is actief elke woensdag op schooldagen.
In de ochtend vanaf 08u00 tot 08u45.
Op de middag van 11u50 tot 12u20.


Erfstatuut Pontstraat: Stad Aalst koos er niet voor om de straten af te sluiten voor auto’s en vrachtwagens, maar wel om de straten een ‘erfstatuut’ toe te kennen. Dit geeft meer ruimte aan voetgangers.

Concreet wil dit zeggen:
* Snelheid is beperkt tot 20 km/u
* Parkeren kan enkel in de daarvoor voorziene vakken. Er wordt meer gecontroleerd op foutparkeren.
* Voetgangers hebben voorrang, let op voor kinderen! 
* Voetgangers mogen de volledige breedte van de weg gebruiken. Zo kan er fysieke afstand worden gehouden wanneer je gaat winkelen of naar school gaat. 
* Voetgangers mogen het verkeer niet belemmeren en laten auto’s passeren


Meer info bij de stad Aalst.

Voorbije evenementen

Wat geweest is, is geweest. Hier kan u nog even nagenieten

Helaas zijn er twee activiteiten die niet kunnen doorgaan omwille van Corona:

Op 1 september kan de koffiestop niet doorgaan… dit kan niet corona-proof georganiseerd worden.

Op vrijdag 4 september kunnen we de ouders ook geen drankje aanbieden na de info-avond aangezien dit ook niet corona-proof kan georganiseerd worden.

Neem contact op

U kan de ouderraad steeds contacteren via onderstaande kanelen:

Pontstraat 18

9300 Aalst

Contactformulier

    Onze sponsors

    Elke bijdrage kan het verschil maken.

    Ouderraad Basisschool Pontstraat